Thương Hiệu

Xuất xứ

CONTACT US
WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU
Customer Services
Phone Call: 093.828.5678
Tel Office: +84(0)2432555222
Email: info@kingplace.com.vn
Customerservices@armacmartin.com.vn
Customerservices@shawsofdaewen.com.vn
Address: No. 21, An Trach, Dong Da, Hanoi Opening times (GMT+7) Mon - Sat, 8.30AM - 5.30PM

Laboratory

Laboratory
Bồn rửa đất nung dùng trong phòng thí nghiệm cực kỳ thân thiện với khoa học, được thiết kế để cố định dưới mặt bàn. Có sẵn trong 4 kích cỡ.

LABORATORY

Bồn rửa trong phòng thí nghiệm Fireclay cực kỳ thân thiện với khoa học, được thiết kế để cố định dưới mặt bàn. Có sẵn trong 4 kích cỡ.