Thương Hiệu

Xuất xứ

CONTACT US
WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU
Customer Services
Phone Call: 093.828.5678
Tel Office: +84(0)2432555222
Email: info@kingplace.com.vn
Customerservices@armacmartin.com.vn
Customerservices@shawsofdaewen.com.vn
Address: No. 21, An Trach, Dong Da, Hanoi Opening times (GMT+7) Mon - Sat, 8.30AM - 5.30PM

Square

Square
Bồn rửa vuông là hoàn hảo để chuẩn bị rau hoặc sử dụng trong các ứng dụng đảo hoặc bán đảo. Nó có thể được cài đặt như một bồn rửa trong hoặc dưới đáy.

Mỗi bồn rửa của chúng tôi là duy nhất bởi vì chúng được làm thủ công bởi Master Craftsmen sử dụng cùng các phương pháp thủ công truyền thống kể từ năm 1897.

SQUARE

Bồn rửa vuông là hoàn hảo để chuẩn bị rau hoặc sử dụng trong các ứng dụng đảo hoặc bán đảo. Nó có thể được cài đặt như một bồn rửa trong hoặc dưới đáy.