<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">1</font></font>

Các loại bàn ăn đều có chiều cao tiêu chuẩn từ mặt đất đến mặt bàn là 750. Còn ghế ngồi ăn có bề rộng tiêu chuẩn là 450-500, chiều sâu từ 420-450, chiều cao từ mặt đất đến mặt chỗ ngồi là 450, chiều cao lưng ghế là 900.

Ngoài các kích thước của bàn và ghế ta còn phải chú ý đến kích thước từ mặt đất đến thanh đáy bàn tối thiểu là 600 để không bị đụng đầu gối, để lưng người ngồi thoải mái thì lưng ghế phải có góc nghiêng từ 10-15 độ, nếu ghế có gác tay thì chiều cao tính từ mặt ghế ngồi đến chỗ gác tay từ 180-240.

Bề rộng thao tác của người ngồi ăn trên mặt bàn tối thiểu từ 680-750 để tránh chạm tay vào nhau khi ăn.

1) KÍCH CỠ BÀN CAFE HÌNH VUÔNG :

a. Kích thước bàn cafe 4 chỗ :

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 1,95m.
 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">3</font></font>

2) KÍCH CỠ BÀN ĂN HÌNH CHỮ NHẬT :

Các loại bàn ăn hình chữ nhật ta có thể tính thêm 2-4 người ngồi đầu bàn.  

a. Kích thước bàn cafe 2 chỗ : 

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 1,9m. 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">5</font></font>

b. Kích thước bàn ăn 4 chỗ : 

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 1,9m.

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">7</font></font>

c. Kích thước bàn ăn 6 chỗ :

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 1,9m. 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">9</font></font>

d. Kích thước bàn ăn 8 chỗ :

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 2,0m. 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">11</font></font>

e. Kích thước bàn ăn 10 chỗ :

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 2,2m.  
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">12</font></font>

f. Kích thước bàn ăn 12 chỗ :

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 2,3m. 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">13</font></font>

3) KÍCH CỠ BÀN ĂN TRÒN :

a. Kích thước bàn ăn 2 chỗ :

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 1,7m.

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">14</font></font>

b. Kích thước bàn ăn 3 chỗ : 

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 1,85m. 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">15</font></font>

c. Kích thước bàn ăn 4 chỗ :

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 2,0m.

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">16</font></font>

d. Kích thước bàn ăn 5 chỗ :

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 2,1m. 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">17</font></font>

e. Kích thước bàn ăn 6 chỗ : 

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 2,35m.

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">18</font></font>

f. Kích thước bàn ăn 8 chỗ : 

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 2,5m.
 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">19</font></font>

g. Kích thước bàn ăn 10 chỗ : 

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 2,65m. 
 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">20</font></font>

h. Kích thước bàn ăn 12 chỗ : 

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 2,95m. 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">21</font></font>

 i. Kích thước bàn họp 14 chỗ :

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 3,3m.

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">22</font></font>

j. Kích thước bàn họp 16 chỗ :     

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 3,6m.

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">23</font></font>

3) KÍCH CỠ BÀN LẮP GHÉP ĐA NĂNG HÌNH THANG :

Với 1 modul bàn hình thang cạnh đáy dài 1,4m, cạnh ngắn dài 0,7m, chiều cao hình thang (chiều rộng bàn) là 0,606, độ dài cạnh xiên là 700 ta sẽ có nhiều kiểu sắp xếp khác nhau phù hợp với từng loại không gian.

a. Kích thước 2 bàn ghép 6 chỗ :

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 2,3m. 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">kich-thuoc-ban-an-ghep-2-hinh-thang-6-cho</font></font>

b. Kích thước 3 bàn ghép 9 chỗ :

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 2,52m. 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">25</font></font>

c. Kích thước 6 bàn ghép 12 chỗ :

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 4,3m x 2,31m.

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">26</font></font>

d. Kích thước 3 bàn ghép 6 chỗ :

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 3,6m x 1,76m. 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">27</font></font>

e. Kích thước 6 bàn ghép 12 chỗ :

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 3,6m. 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">28</font></font>

f. Kích thước 10 bàn ghép 18 chỗ :

- khoảng không gian tối thiểu để đặt bàn và ghế là 5,7m x 3,53m. 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">29</font></font>

Hotline tư vấn 0916.88.77.55 ( 24/24)
info@kingplace.com.vn
Tham khảo thêm qua hệ thống website:
www.kingplace.com.vn
www.thietkenoingoaithat.com.vn
www.Luxurykitchens.com.vn
www.Luxuryinterior.vn
Head Office: 68 Trường Chinh - Đống Đa - HN
Tel: (0243)2.555.222.