CONTACT US
WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU
Customer Services
Phone Call: 093.828.5678
Tel Office: +84(0)2432555222
Email: info@kingplace.com.vn
Customerservices@armacmartin.com.vn
Customerservices@shawsofdaewen.com.vn
Address: No. 21, An Trach, Dong Da, Hanoi Opening times (GMT+7) Mon - Sat, 8.30AM - 5.30PM

Shaws of Darwen đã sản xuất các sản phẩm đất nung vượt thời gian, mang tính biểu tượng tại các cơ sở của chúng tôi ở Tây Bắc nước Anh từ năm 1897. Mỗi chiếc bồn rửa thủ công, đẹp, độc đáo của chúng tôi đều mang một ấn tượng căn bản là tên thợ thủ công đã tạo ra nó. Điều này, cùng với Chứng nhận Xác thực của chúng tôi, là sự đảm bảo của bạn rằng khoản đầu tư của bạn đã được làm thủ công để mang lại sự trọn đời cho dịch vụ và niềm vui.