Thương Hiệu

Xuất xứ

CONTACT US
WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU
Customer Services
Phone Call: 093.828.5678
Tel Office: +84(0)2432555222
Email: info@kingplace.com.vn
Customerservices@armacmartin.com.vn
Customerservices@shawsofdaewen.com.vn
Address: No. 21, An Trach, Dong Da, Hanoi Opening times (GMT+7) Mon - Sat, 8.30AM - 5.30PM

Belthorn

Belthorn
Belthorn là hoàn hảo cho các ứng dụng đảo / bán đảo. Bồn rửa nhỏ này là lý tưởng cho việc chuẩn bị rau hoặc như một bồn rửa thứ cấp, để thêm một chất lượng thực tế cho bất kỳ nhà bếp.

Mỗi bồn rửa của chúng tôi là duy nhất bởi vì chúng được làm thủ công bởi Master Craftsmen sử dụng cùng các phương pháp thủ công truyền thống kể từ năm 1897.

BELTHORN

Belthorn là hoàn hảo cho các ứng dụng đảo / bán đảo. Bồn rửa nhỏ này là lý tưởng cho việc chuẩn bị rau hoặc như một bồn rửa thứ cấp, để thêm một chất lượng thực tế cho bất kỳ nhà bếp.