CONTACT US
WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU
Customer Services
Phone Call: 093.828.5678
Tel Office: +84(0)2432555222
Email: info@kingplace.com.vn
Customerservices@armacmartin.com.vn
Customerservices@shawsofdaewen.com.vn
Address: No. 21, An Trach, Dong Da, Hanoi Opening times (GMT+7) Mon - Sat, 8.30AM - 5.30PM

Egerton

Egerton
Egerton là một bồn rửa bát đôi được làm thủ công đẹp mắt với mặt trước có hoa văn độc đáo. Bồn rửa lớn, sang trọng này có một bức tường phân chia bù đắp hoàn hảo cho việc sử dụng đa mục đích.

Mỗi bồn rửa của chúng tôi là duy nhất bởi vì chúng được làm thủ công bởi Master Craftsmen sử dụng cùng các phương pháp thủ công truyền thống kể từ năm 1897.

egerton

egerton-situegerton-situ-3-minegerton-situ-4-minegerton-situ-2-minegerton-situ-min