CONTACT US
WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU
Customer Services
Phone Call: 093.828.5678
Tel Office: +84(0)2432555222
Email: info@kingplace.com.vn
Customerservices@armacmartin.com.vn
Customerservices@shawsofdaewen.com.vn
Address: No. 21, An Trach, Dong Da, Hanoi Opening times (GMT+7) Mon - Sat, 8.30AM - 5.30PM

Edgworth

Edgworth
Các bồn rửa Edgworth là một bồn rửa bát đôi đáng kể, mặt trước, đơn giản. Bồn rửa lớn, sang trọng này có một bức tường phân chia bù đắp hoàn hảo cho nhà bếp truyền thống bận rộn.

Mỗi bồn rửa của chúng tôi là duy nhất bởi vì chúng được làm thủ công bởi Master Craftsmen sử dụng cùng các phương pháp thủ công truyền thống kể từ năm 1897.

edgworth

edgworth-situ-1-min

edgworth-situ-2-min

edgworth-situ-min

edgworth-situ