Thương Hiệu

Xuất xứ

CONTACT US
WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU
Customer Services
Phone Call: 093.828.5678
Tel Office: +84(0)2432555222
Email: info@kingplace.com.vn
Customerservices@armacmartin.com.vn
Customerservices@shawsofdaewen.com.vn
Address: No. 21, An Trach, Dong Da, Hanoi Opening times (GMT+7) Mon - Sat, 8.30AM - 5.30PM

Inset

Inset
Hoàn hảo như một bồn rửa thứ cấp, Inset vừa đẹp vừa thực tế. Có sẵn trong hai kích cỡ và có thể được cài đặt như một bồn rửa bên trong hoặc bên dưới.

Mỗi bồn rửa của chúng tôi là duy nhất bởi vì chúng được làm thủ công bởi Master Craftsmen sử dụng cùng các phương pháp thủ công truyền thống kể từ năm 1897.

INSET

Hoàn hảo như một bồn rửa thứ cấp, Inset vừa đẹp vừa thực tế. Có sẵn trong hai kích cỡ và có thể được cài đặt như một bồn rửa bên trong hoặc bên dưới.