CONTACT US
WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU
Customer Services
Phone Call: 093.828.5678
Tel Office: +84(0)2432555222
Email: info@kingplace.com.vn
Customerservices@armacmartin.com.vn
Customerservices@shawsofdaewen.com.vn
Address: No. 21, An Trach, Dong Da, Hanoi Opening times (GMT+7) Mon - Sat, 8.30AM - 5.30PM

Vulcathene Bottle Trap

Vulcathene Bottle Trap

Được chỉ định và cài đặt trong các thiết lập thương mại trên toàn thế giới trong hơn 60 năm, Vulcathene là một hệ thống ống nước chống hóa chất được thiết kế hoàn toàn có mục đích. Bẫy chai của chúng tôi được xây dựng để chịu được thử thách của thời gian, trong những ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất.
Kích thước: 38 (mm) / 1 1/2 (in)
Mã sản phẩm: FT8000001