Thương Hiệu

Xuất xứ

CONTACT US
WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU
Customer Services
Phone Call: 093.828.5678
Tel Office: +84(0)2432555222
Email: info@kingplace.com.vn
Customerservices@armacmartin.com.vn
Customerservices@shawsofdaewen.com.vn
Address: No. 21, An Trach, Dong Da, Hanoi Opening times (GMT+7) Mon - Sat, 8.30AM - 5.30PM

Elswick

Elswick
Đa năng và thiết thực với một cái nhìn truyền thống hơn một chút. Tay cầm crosshead với chèn gốm Shaws và cổ thiên nga lớn làm cho nó thực tế cho bất kỳ bố trí bồn rửa.

Được thiết kế ở mức vượt quá tiêu chuẩn ngành, vòi Shaws by Perrin & Rowe được rèn ở Anh bằng cách sử dụng nguyên liệu thô chất lượng cao nhất. Được lắp ráp bằng tay, chúng là phần đệm lý tưởng cho bồn rửa thủ công của chúng tôi.

ELSWICK

Đa năng và thiết thực với một cái nhìn truyền thống hơn một chút. Tay cầm crosshead với chèn gốm Shaws và cổ thiên nga lớn làm cho nó thực tế cho bất kỳ bố trí bồn rửa.