Thương Hiệu

Xuất xứ

CONTACT US
WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU
Customer Services
Phone Call: 093.828.5678
Tel Office: +84(0)2432555222
Email: info@kingplace.com.vn
Customerservices@armacmartin.com.vn
Customerservices@shawsofdaewen.com.vn
Address: No. 21, An Trach, Dong Da, Hanoi Opening times (GMT+7) Mon - Sat, 8.30AM - 5.30PM

Brindle

Brindle
Chậu Brindle là hoàn hảo cho việc chuẩn bị rau và cho các ứng dụng đảo / bán đảo.

Mỗi bồn rửa của chúng tôi là duy nhất bởi vì chúng được làm thủ công bởi Master Craftsmen sử dụng cùng các phương pháp thủ công truyền thống kể từ năm 1897.

BRINDLE

Brindle chìm là hoàn hảo cho việc chuẩn bị rau và cho các ứng dụng đảo / bán đảo.