Thương Hiệu

Xuất xứ

CONTACT US
WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU
Customer Services
Phone Call: 093.828.5678
Tel Office: +84(0)2432555222
Email: info@kingplace.com.vn
Customerservices@armacmartin.com.vn
Customerservices@shawsofdaewen.com.vn
Address: No. 21, An Trach, Dong Da, Hanoi Opening times (GMT+7) Mon - Sat, 8.30AM - 5.30PM

Butler 1000

Butler 1000
Một bồn rửa bát lớn, Butler 1000 tạo thêm nét sang trọng cho bất kỳ nhà bếp nào. Nó hoàn toàn phù hợp với môi trường hiện đại hoặc truyền thống.

Mỗi bồn rửa của chúng tôi là duy nhất bởi vì chúng được làm thủ công bởi Master Craftsmen sử dụng cùng các phương pháp thủ công truyền thống kể từ năm 1897.

BUTLER 1000

Một bồn rửa bát lớn, Butler 1000 tạo thêm nét sang trọng cho bất kỳ nhà bếp nào. Nó hoàn toàn phù hợp với môi trường hiện đại hoặc truyền thống.