CONTACT US
WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU
Customer Services
Phone: +84(0)916887755
Tel Office: +84(0)2432555222
Email: info@kingplace.com.vn
Customerservices@armacmartin.com.vn
Customerservices@shawsofdaewen.com.vn
Address: No. 21, An Trach, Dong Da, Hanoi Opening times (GMT+7) Mon - Sat, 8.30AM - 5.30PM

Vulcathene Wastes

Vulcathene Wastes

Một phần của hệ thống ống nước Vulcathene được thiết kế có mục đích, Chất thải của chúng tôi có khả năng kháng hóa chất và đã được tạo ra để sử dụng cho mục đích thương mại nặng.
Kích thước: 38 (mm) / 1 1/2 (in)
Mã sản phẩm: FT8000003