CONTACT US
WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU
Customer Services
Phone Call: 093.828.5678
Tel Office: +84(0)2432555222
Email: info@kingplace.com.vn
Customerservices@armacmartin.com.vn
Customerservices@shawsofdaewen.com.vn
Address: No. 21, An Trach, Dong Da, Hanoi Opening times (GMT+7) Mon - Sat, 8.30AM - 5.30PM

Bowland

Bowland
Bowland là một bồn rửa bát đơn được chế tác đẹp mắt, mang tính biểu tượng với mặt trước có rãnh đặc biệt. Nó làm cho giải pháp hoàn hảo cho một nhà bếp tìm kiếm đất nước truyền thống.

Mỗi bồn rửa của chúng tôi là duy nhất bởi vì chúng được làm thủ công bởi Master Craftsmen sử dụng cùng các phương pháp thủ công truyền thống kể từ năm 1897.

bowland-600

bowland-situ-3-min

bowland-situ

bowland-situ-2-min

bowland-situ-1-min

bowland-situ-min