Thương Hiệu

Xuất xứ

CONTACT US
WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU
Customer Services
Phone Call: 093.828.5678
Tel Office: +84(0)2432555222
Email: info@kingplace.com.vn
Customerservices@armacmartin.com.vn
Customerservices@shawsofdaewen.com.vn
Address: No. 21, An Trach, Dong Da, Hanoi Opening times (GMT+7) Mon - Sat, 8.30AM - 5.30PM

Cleaner Complete Pack

Cleaner Complete Pack
Bồn rửa đất nung thấp và cao bao gồm chân & giá đỡ, lựa chọn vòi, khuỷu tay và ống xả thải có rãnh & vòi.

CLEANER COMPLETE PACK

Gói bồn rửa mặt của Fireclay thấp và cao bao gồm chân & giá đỡ, lựa chọn vòi, khuỷu tay và chất thải có rãnh & vòi.