Thương Hiệu

Xuất xứ

CONTACT US
WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU
Customer Services
Phone Call: 093.828.5678
Tel Office: +84(0)2432555222
Email: info@kingplace.com.vn
Customerservices@armacmartin.com.vn
Customerservices@shawsofdaewen.com.vn
Address: No. 21, An Trach, Dong Da, Hanoi Opening times (GMT+7) Mon - Sat, 8.30AM - 5.30PM

Waterside

Waterside
Waterside là một sự thay thế thanh lịch cho bồn rửa mặt vượt thời gian của Belfast, được thiết kế với mặt trước hình cánh cung tạo ra một cái bát rộng rãi. Có sẵn trong hai kích cỡ, nó ở nhà trong cả cài đặt truyền thống và hiện đại.

Mỗi bồn rửa của chúng tôi là duy nhất bởi vì chúng được làm thủ công bởi Master Craftsmen sử dụng cùng các phương pháp thủ công truyền thống kể từ năm 1897.

WATERSIDE

Waterside là một sự thay thế thanh lịch cho bồn rửa mặt vượt thời gian của Belfast, được thiết kế với mặt trước hình cánh cung tạo ra một cái bát rộng rãi. Có sẵn trong hai kích cỡ, nó ở nhà trong cả cài đặt truyền thống và hiện đại.