CONTACT US
WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU
Customer Services
Phone Call: 093.828.5678
Tel Office: +84(0)2432555222
Email: info@kingplace.com.vn
Customerservices@armacmartin.com.vn
Customerservices@shawsofdaewen.com.vn
Address: No. 21, An Trach, Dong Da, Hanoi Opening times (GMT+7) Mon - Sat, 8.30AM - 5.30PM

Ribchester

Ribchester
Ribchester là một bồn rửa bát đôi mang tính biểu tượng với bức tường phân chia trung tâm; hoàn hảo cho một nhà bếp bận rộn và có sẵn trong hai kích cỡ

Mỗi bồn rửa của chúng tôi là duy nhất bởi vì chúng được làm thủ công bởi Master Craftsmen sử dụng cùng các phương pháp thủ công truyền thống kể từ năm 1897.

ribchester-800

ribchester-situ

ribchester-situ-min