Thương Hiệu

Xuất xứ

CONTACT US
WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU
Customer Services
Phone Call: 093.828.5678
Tel Office: +84(0)2432555222
Email: info@kingplace.com.vn
Customerservices@armacmartin.com.vn
Customerservices@shawsofdaewen.com.vn
Address: No. 21, An Trach, Dong Da, Hanoi Opening times (GMT+7) Mon - Sat, 8.30AM - 5.30PM

Cleaners Low Back

Cleaners Low Back
Bồn rửa tay đất nung lưng thấp, chuyên dụng cho tẩy rửa, được thiết kế để chịu được việc sử dụng nặng. Có sẵn trong 2 kích cỡ.

CLEANERS LOW BACK

Thực tế bồn rửa tay chống cháy thấp, được thiết kế để chịu được việc sử dụng nặng. Có sẵn trong 2 kích cỡ.