Tay Nắm Thanh Sparkbrook

Tay Nắm Thanh Sparkbrook
Mã sản phẩm : Sparkbrook

Hình thành một phần của bộ sưu tập Sparkbrook, thanh t bằng đồng nguyên khối này có một nút kim cương được chế tạo chính xác, tạo ra một diện mạo công nghiệp cứng và không thỏa hiệp. Chỉ có sẵn trong một kích thước.

  • SPARKBROOK_SPAT_PNP_WEB_1000x
  • sparkbrook-group-WEB_400x
SPARKBROOK_SPAT_PNP_WEB_1000x

SPARKBROOK_SPAT_PNP_WEB_1000x

Thông tin sản phẩm
KÍCH THƯỚC SẴN CÓ
55MM
 
MÀU HOÀN THIỆN CÓ SẴN
ABUL - ĐỒ CỔ BẰNG ĐỒNG
BEL - ĐỒNG THAU BỊ CHÁY
PBL - ĐÁNH BÓNG ĐỒNG THAU
PBUL - ĐỒNG THAU ĐƯỢC ĐÁNH BÓNG
SBL - SATIN BRASS LACQUERED
SBUL - SATIN BRASS UN-LACQUERED
ABL - ĐỒ CỔ BẰNG ĐỒNG
PNP - TẤM NIKEN ĐƯỢC ĐÁNH BÓNG
SNP - TẤM NIKEN SATIN
PCP - TẤM CHROME ĐƯỢC ĐÁNH BÓNG
SCP - TẤM CHROME SATIN
NBP - TẤM NIKEN BỊ CHÁY
ASP - ĐĨA BẠC CỔ
ACP - ĐĨA ĐỒNG CỔ
COP - TẤM ĐỒNG
SCL - SATIN COPPER SATIN LACQUERED
SAL - SATIN CỔ BÓNG SƠN MÀI
SAS - SATIN CỔ SATIN SƠN MÀI
AMB - SƠN ĐỒNG MỸ
CBP - ĐĨA ĐỒNG SÔ CÔ LA
MBL - MATT BLACK LACQUERED
HBN - NIKEN ĐÁNH BÓNG BẰNG TAY
Nhóm sản phẩm
Đơn vị
Chiếc
Đặt hàng